Friday, May 20, 2011

Nobyembre, lamig ng tanghaling tapat.

Tanghaling tapat
Sigarilyo'y hindi pa sapat
Para maibsan ang pagkabaliw
Ng taong itong, tila walang aliw.

Nakahubad at nakaupo
Kasarapa'y sumusubo
Ng pang-ilang sigarilyong
Isinusuka na naman niya.

Usok na lumalamon
Sa mga alaalang itinatapon
Sa kawalan ng kadiliman
Nang hindi na kailanman, masisilayan.

Lamig ng tanghaling tapat
Sana'y maging sapat
Na ang aking katawa'y sa kama ilapat.
Tulog, panandaliang katotohanan

Isang mundong parang langit...
Na akin lamang.


Written on: 11/04/09 11:31 AM
Posted on Facebook: Sunday, January 10, 2010 at 9:36am

No comments:

Post a Comment