Friday, May 20, 2011

Nakabuo sa wala

May mga ilang salitang lumutang sa utak ko.
Pero kahit isa, hindi ko mailabas at makabuo
...ng kahit ano para makatulog na ako.
Mahirap maging ganito
Nauulol at natatarantado
Sa sariling mundo.


Written on: 11/04/09 11:19 AM
Posted on Facebook: Sunday, January 10, 2010 at 9:35am

No comments:

Post a Comment