Friday, May 20, 2011

Dasal

Halika
Hawakan mo ang kamay ko
Mula sa pusong nagdadasal ng taimtim
Dinggin ang aking panalangin


Written on: 11/04/09 01:35 PM
Posted on Facebook: Sunday, January 10, 2010 at 9:37am

No comments:

Post a Comment