Wednesday, June 16, 2010

*Paghinga sa pag-asa*

Alam niyo bang kay sarap mabuhay?
Kaya buhayin ang ating mga nahihimlay
...na pag-asa at wag nang matamlay
Anu man ang kwento ng ating buhay
Paniguradong nasa kamay natin ang taglay na kulay
Ng ngayon at bukas
Hanggang sa darating na wakas.

Huwag sayangin ang ating oras.
Huminga ng malalim at ating isipin
Buhay pa tayo at ating yakapin
Ang isang magandang bukas
Na ating mararating.

No comments:

Post a Comment