Wednesday, June 16, 2010

*Ang paglalayag*

IMG_5741

Halina't maglayag sa musika ng ating buhay
Iwagayway ang bandilang simbolo at ng kulay
Na magpapaalala sa ating bagong buhay
'wag matakot tungo sa kaligiyahang tunay

Tara, habulin natin ang ating mga pangarap
Halika at tikman ang sarap ng alapaap
Ang buhay at ang mga kulay sa bawat langhap
Ng ating hiningang hiram mula sa langit

Kaibigan, samahan mo akong maglakbay
Sumakay sa bangkang gawa sa pinaghimay
na mga pangarap, bukas, at imahinasyon
Tara at gumawa ng sarili nating konklusyon

Mangarap tayo, at abutin ang mga ito
Basagin na ang mga pusong bato
Maglayag tungo sa buhay na ginto
At lumigaya tungo sa tumtibok na puso

Hindi man natin alam kung anu ang naroroon
Gabay natin ang ating panginoon
Maglayag at itungo ang ating tingin
Sa langit ng nagsisiksikang mga bituin

2 comments: