Monday, July 12, 2010

Batang buko

Isang araw, tanghaling tapat na hindi gaanong kainitan noong kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Ako ay nag-aabang ng bus sa kanto malapit sa tinitirhan kong condominyum. Sa ilalim ng punong acacia, ako ay tumayo, at habang pinagmamasdan ang mga dumaraang mga sasakyan

No comments:

Post a Comment